پیامبر اکرم (ص): همانا برای شهادت امام حسین (ع)، حرارتی در دل های مؤمنان وجود دارد که تا ابد، سرد شدنی نیست.
عنوان: رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)
زمان: چهارشنبه 7 نوامبر 2018 - ساعت 6:30 تا 9 شب
مکان: Unit 13, 1800 Bank St, Ottawa, ON K1V 0W3
دانلود سخنرانی های مراسم محرم و صفر 2018
عنوان: اربعین حسینی (ع)
زمان: اکتبر 2018
مشاهده اطلاعیه برنامه های گذشته...
قبله: 57 درجه شرقی