پیامبر اکرم (ص): همانا برای شهادت امام حسین (ع)، حرارتی در دل های مؤمنان وجود دارد که تا ابد، سرد شدنی نیست.
عنوان: کارگاه بیداری و جلسه همفکری
زمان: یکشنبه 27 ژانویه 2019 - ساعت 5:30 تا 8 شب
مکان: North Gloucester Public Library, 2036 Ogilvie Rd, Gloucester, ON K1J 7N8
عنوان: شهادت حضرت زهرا (س)
زمان: یکشنبه 10 فوریه 2019 - ساعت 5:45 تا 8 شب
مکان: Unit 13, 1800 Bank St, Ottawa, ON K1V 0W3
عنوان: دورهمی دعا و مناجات
زمان: ژانویه 2019
مشاهده اطلاعیه برنامه های گذشته...
قبله: 57 درجه شرقی