پیامبر اکرم (ص): همانا برای شهادت امام حسین (ع)، حرارتی در دل های مؤمنان وجود دارد که تا ابد، سرد شدنی نیست.
عنوان: جلسه قرائت و تفسیر قرآن
زمان: شنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹ - ساعت ۵:۳۰ تا ۷:۳۰ عصر
مکان: Abo Ther Al Ghafari Mosque, 273 Donald St, Ottawa, ON K1K 1N1
عنوان: دورهمی دعا و مناجات
زمان: یکشنبه ۱ دسامبر ۲۰۱۹ - ساعت ۵:۳۰ تا ۷:۳۰ عصر
مکان: Abo Ther Al Ghafari Mosque, 273 Donald St, Ottawa, ON K1K 1N1
عنوان: جلسه قرائت و تفسیر قرآن
زمان: یکشنبه ۸ دسامبر ۲۰۱۹ - ساعت ۵:۳۰ تا ۷:۳۰ عصر
مکان: Abo Ther Al Ghafari Mosque, 273 Donald St, Ottawa, ON K1K 1N1
عنوان: جلسه قرائت و تفسیر قرآن
زمان: یکشنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹ - ساعت ۵:۳۰ تا ۷:۳۰ عصر
مکان: Abo Ther Al Ghafari Mosque, 273 Donald St, Ottawa, ON K1K 1N1
عنوان: دورهمی شب یلدا
زمان: شنبه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹ - ساعت ۵:۱۵ تا ۷:۳۰ عصر
مکان: McNabb Recreation Centre, 180 Percy St, Ottawa, ON K1R 6E5
عنوان: جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
زمان: نوامبر ۲۰۱۹
مشاهده اطلاعیه برنامه های گذشته...
قبله: 57 درجه شرقی